Presa de mostres de vapor Neopure®

Presa de mostres de vapor Neopure®

MARCA: Neopure®

Model: CCS-003

Descripció:

Es tracta d’un equip portátil dissenyat per prendre mostres de vapor net. L’equip està fabricat d’acord amb el requeriments necessaris per mantenir l’integritat de les mostres.

El sistema de presa de mostres disposa d’una capacitat per condensar 150 ml en 3,5 minuts. L’equip consta d’un armari on es troba el bescanviador sanitari i el sistema de vàlvules; un calaix inferior on es troba la unitat condensadora i un quadre de control, amb panells d’acer inoxidable desmontables per facilitar l’accès de manteniment.

L’equip inclou a més un registrador per poder registrar el procés de presa de mostres i validar segons normativa.