Esterilitzador de punt d’ús Neopure®

Esterilitzador de punt d’ús Neopure®

MARCA: Neopure®

Model: E-POU-002

Descripció:

Es tracta d’un generador de vapor pur adaptat, de caràcter autònom i de tipus elèctric. Està acoblat a un carro móvil per poder ser traslladat fins a lloc d’utilització. Disposa d’omplenat automàtic des del punt d’ús mateix, nivells de màxim i mínim, manòmetre, sonda de temperatura, vàlvules sanitàries, purgador i válvula de seguretat a 6 bar.

El connexionat del generador al punt d’ús es realitza amb una mànega apropiada a les condicions d’ús amb els extrems de ¾” TC.

L’equip consta d’un petit armari elèctric d’acer inoxidable i una pantalla tàctil que comunica amb el PLC i sistema de registra de dades.