Home/Productes/Serveis de descontaminació/desinfecció amb VH2O2 ó VHP/Biodescontaminació de sales blanques i laboratoris
Biodescontaminació de sales blanques i laboratoris

Biodescontaminació de sales blanques i laboratoris

Descripción:

Les àrees de producció farmacèutica o els laboratoris de biotecnologia requereixen l’establiment d’estrictes procediments de control de la contaminació biològica. En el benentès que el control de la contaminació ha de ser, abans que res, una mesura preventiva, els processos de neteja i desinfecció s’han de fer de manera estricta i controlada sota protocol. Tanmateix, i pel fet que normalment s’executa manualment, pot sorgir un augment inesperat de la càrrega microbiana, la qual cosa representa un risc per a la qualitat. L’establiment de processos de desinfecció per via aèria mitjançant VH2O2en forma regular és una bona mesura per prevenir aquests riscos.

La externalització o outsourcing de la descontaminació mitjançant aquesta tecnologia, quan no és d’ús freqüent, pot ser una bona solució per als casos en què hi ha hagut alguna intervenció a la sala (nova instal·lació, manteniment, etc.) o simplement com a mesura preventiva , realitzada de forma anual o bianual.

Netsteril ofereix serveis de bio-descontaminació per via aèria ó VH2O2, ja sigui en base ad-hoc o mitjançant un acord de contracte basat en els requisits de descontaminació en curs dels clients. Proporcionem informes completament documentats que garanteixen la traçabilitat dels procediments i el seu compliment amb les normes farmacèutiques o aplicables.

Quan es requereix la descontaminació de sales netes o laboratoris?

Les principals fonts de contaminació són l’entrada de persones, equips i materials, així com les fuites, la pèrdua d’integritat durant apagades de central elèctrica o fins i tot produïdes per instal·lacions amb un manteniment deficient.

Normalment, es requereix dur a terme un procés complet de descontaminació en aquests casos:

  • Després i/o abans d’una campanya de producció.
  • Després de la retirada o la posada en marxa d’equips o instal·lacions
  • Quan els recomptes de viables durant el monitoratge de rutina mostren nivells persistentment més alts del normal.
  • Després que una instal·lació hagi estat tancada per tasques de manteniment, modificació o renovació.