Túnels de despirogenació per calor sec

Túnels de despirogenació per calor sec

MARCA: Steriline

Models: Serie ST

Descripció:

Els túnels de despirogenació sota flux laminar de la sèrie Steriline ST s’han dissenyat per processar vials, ampolles i / o cartutxos, mitjançant procés continu que manté un entorn ISO5 al llarg de la longitud de les tres cambres del túnel: cambra d’entrada, cambra d’esclafament, cambra de refredament.

El disseny millorat permet velocitats de producció més altes, dimensions molt compactes, estalvi d’energia i un millor control dels paràmetres del procés, com la velocitat de l’aire a la cambra calenta i el diferencial de pressió entre la cambra de refredament i la cambra de entrada.

Els túnels de despirogenació ST de Steriline són adequats per a qualsevol requeriment de producció, des de túnels molt compactes fins a models més grans per a una producció a velocitat molt alta. El cicle tèrmic està dissenyat per assegurar una reducció de pirògens de 3 a 6 log com a mínim.

Els túnels de despirogenació ST de Steriline estan dissenyats i construïts en total compliment amb els requisits cGMP, GAMP i 21CFR Part11.

Balanç d’aire automàtic, monitorització de la velocitat de l’aire i ajust automàtic, sistema de neteja de la banda transportadora, monitorització de la posició de les portes, canonades per a la prova d’DEHS i control de partícules, càmera de refredament esterilitzable, etc.