Màquines d’emplenat asèptic

Màquines d’emplenat asèptic

MARCA: Steriline

Models: Sèrie VFM

Descripció:

Les màquines d’emplenat asèptic Steriline de la sèrie VFM s’han dissenyat per processar vials, xeringues i/o carpulas, generalment vials de 2 ml a 100 ml amb canvis mínims de format i amb velocitats de producció de 3000 a 24000 vials per minut, segons la grandària del vial i volum d’emplenat.

Les característiques més rellevants d’aquesta sèrie són:

  • Sistema de transport lineal i àrea reduïda, per a aplicació en RABS o aïlladors.
  • Emplenat per bombes peristàltiques i/o volumètriques accionades per servomotors, el que permet un emplenat precís i un ajust fàcil i independent de cada bomba per mitjà de la HMI.
  • Sistemes CIP/SIP.
  • Purga de nitrogen dins dels contenidors abans, durant i després de l’ompliment.
  • 100% IPC o sistema de pesatge amb control estadístic i retroalimentació a les bombes dosificadores.
  • Màquines combinades per al processament de vials, PFS i cartutxos a granel.
  • Seguiment continu de partícules viables i no viables.
  • Apropiat per a productes aquosos o altament viscosos, tant tòxics com no tòxics.
  • Fàcil accés i canvi de format per a un funcionament eficient amb menys temps d’inactivitat.