Home/Productes/Indicadors Enzimàtics VH2O2 Protak
Indicadors Enzimàtics VH2O2 Protak

Indicadors enzimàtics per monitorització de descontaminació amb VH2O2

MARCA: Protak Scientific

Descripció:

L’espera convencional de 7 dies per als resultats de la descontaminació amb indicador biològic (BI) ha acabat. Hi ha una forma alternativa per mesurar i validar el rendiment d’una descontaminació de forma pràcticament instantània.

Els Indicadors Enzimàtics (EIs), basats en la adenilat Quinasa són un gran avanç per al mesurament de l’eficàcia o acompliment dels cicles de descontaminació. La indústria farmacèutica ja no patirà pèrdues econòmiques per falsos positius i per temps de personal, disminuint dràsticament riscos associats amb els BI. Els IEs ofereixen una alternativa ràpida, rendible, precisa i lliure de riscos als indicadors biològics.

tAK: tAK significa Adenilat Quinasa termoestable. És un enzim notablement estable que té una alta tolerància a processos que ràpidament inactivarien la majoria de proteïnes com ara l’alta temperatura i/o agents químics oxidants. El tAK es va aïllar de bacteris termòfils trobats en aigües termals (Sulpholobus acidocaldarius). Aquest enzim té un perfil d’inactivació predictible que es pot mesurar a través d’un ampli rang dinàmic. Aquestes característiques fan que el tAK sigui un marcador substitut ideal per al monitoratge de processos de descontaminació. La seva presència i activitat es poden mesurar usant un assaig de luminescència ràpid i sensible.

Aplicacions:

L’ús d’Indicadors Enzimàtics com a eina per al desenvolupament de cicles implica disposar, de forma immediata, de dades quantitatives per avaluar l’eficàcia del cicle. Això permet realitzar, des del primer cicle, un mapatge molt clar de l’efectivitat de la descontaminació per H2O2 en els diferents punts, sigui en aïlladors, equips o en qualsevol altra aplicació. Els indicadors es poden guardar fins a 48 hores després de la prova i després s’obtenen les dades en tan sols 3 segons. Des de la fi del primer cicle, el procés queda clarament traçat i en menys d’una hora es localitzen els punts menys favorables i així, es poden prendre mesures correctives o d’optimització per al cicle següent.

Per contra, en una validació amb Indicadors Biològics, tot just hauria donat temps de posar el BI en el seu medi de cultiu i posar-lo a incubar. A continuació, esperar dies (fins a set per obtenir dades segures). Fins i tot quan s’obtenen les dades, l’únic que sabem és si aconseguim o no una determinada reducció logarítmica. No tenim una idea real sobre quant a prop o lluny estem realment d’aquest objectiu.

El desenvolupament de cicles i la PQ es torna molt més ràpida i fàcil. L’ús d’EIs dóna confiança en el cicle. Als proveïdors de solucions de descontaminació, els permet conèixer el resultat de les proves o cicles i els permet demostrar fàcilment l’obtenció del nivell de descontaminació objectiu. L’ús d’EIs al costat de IBs també ofereix garanties que el procés s’està portant rigorosament, sense concessions cap a la picaresca. Els EIs ofereixen una correlació directa amb el rendiment dels BIs Bacillus stearothermophilus, utilitzant una corba estàndard desenvolupada, de manera que es pot “provar la prova” en qualsevol moment, amb control positiu i negatiu incorporat en el Lector d’EIs.

Els Indicadors Enzimàtics redueixen el temps perdut i la frustració associada al Desenvolupament de Cicles amb VH2O2. Els Indicadors Enzimàtics mai estan completament desnaturalitzats, de manera que sempre són capaços de proporcionar una veritable mesura del rendiment del cicle.

Només això constitueix un gran avanç pel procés, però on es troba el veritable valor és en el fet que les dades es capturen immediatament, la qual cosa permet realitzar múltiples cicles per dia.