SAS de biodescontaminació Neopure

SAS de biodescontaminació VH2O2 Neopure

MARCA: Neopure

Model: PB VH2O2

Descripció:

El SAS Neopure és una cambra de pas materials entre àrees de diferent classificació amb cicles de descontaminacióVH2O2 o peròxid d’hidrogen vaporitzat.

La sèrie Neopure PB VH2O2 consta de tres models estàndard amb càmeres de 200, 500 i 650 litres i disposen de tres tipus de cicles: cicle de descontaminació de càrregues, cicle de filtració d’aire (SAS convencional) i cicle de descontaminació de filtres.

Avantatges:

 • Compacte, fàcil d’instal·lar al laboratori
 • Acabats i components GMP: vores arrodonides, cargols enrassats, fàcil de netejar i fer-hi manteniment.
 • Processos de descontaminació ràpids, fiables i reproduïbles fins a 6-log
 • Baix consum de peròxid per cicle
 • Baixa corrosivitat del biocida (solució 12% H2O2)
 • Arquitectura de control fàcil d’integrar a l’estructura d’automatització del client.

Les característiques principals d’aquest producte són:

 • Frontals i cambra d’acer inoxidable AISI 316L, acabat amb polit setinat
 • Portes transparents en vidre acrílic, amb junta perimetral inflable
 • Sistema de ventilació amb filtres HEPA i conductes de PVC integrats en zona tècnica
 • Sistema de peroxidació de Solidfog Dosymist®™ integrat en el sistema de control
 • Eliminació VH2O2 mitjançant ventilació directa a l’exterior o opcionalment, per sistema catalític, amb temps de neutralització baixos.
 • Monitorització de la humitat relativa i de la temperatura
 • Sistema de control PLC i HMI™ Siemens 4,3
 • Per a les zones asèptiques, els materials que tradicionalment no podien ser autoclavats s’havien de desinfectar manualment polvoritzat producte desinfectant sobre draps i posteriorment ser transferits a través d’un SAS a l’àrea de processat.  Aquest procés és difícil de validar i no ofereix cap garantia de correcta aplicació. Amb el SAS PB VH2O2 és possible desinfectar de forma automàtica i totalment validable.
 • Per a les zones de bioseguretat, el SAS PB VH2O2 permet extreure els materials contaminats i reutilitzables que es troben a la zona continguda amb el nivell de biodescontaminació superficial requerida, la mínima manipulació i les garanties de reproductibilitat.