Equip portàtil de catalització VH2O2 Solidfog

Equip portàtil de catalització VH2O2 Solidfog

MARCA: Solidfog

Model: NeutraMist®

Descripció:

La fase de ventilació d’un cicle de descontaminació amb VH2O2 sol ser la més llarga, especialment en sales o àrees grans. Els temps de cicle dependran principalment de la capacitat i el disseny del sistema HVAC (ja sigui extracció o recirculació al 100%). El sistema catalític Neutramist fa possible reduir el temps de ventilació a la meitat, que pot arribar a ser de fins al 30% del temps total de cicle.

El NeutraMist® és un sistema catalític portàtil en una caixa feta de panells Trespa (panells laminats d’alta pressió). Inclou un filtre ceràmic (tipus panell d’abella) amb una superfície recoberta d’un producte catalític, un sistema de ventilació amb ventilador centrífug i una sortida d’aire a través d’un panell de filtre HEPA. La unitat pot funcionar sincronitzada amb les nostres unitats DosyMist XL.

Depenent de la concentració de VH2O2 a l’entrada, el percentatge restant de H2O2 pot variar de 0,0 a 5,0 ppm després d’un sol pas a través de l’element catalític.

El NeutraMist® també es pot subministrar com a element catalític en aplicacions com SAS de pas personal o materials, aïlladors, etc. i en aquest cas, la configuració permetrà garantir menys d’1 ppm després d’un sol pas.

Avantatges:

  • Estalvi de costos a través d’un ús reduït del sistema de ventilació a la sala neta que s’està descontaminant.
  • Menor consum d’energia en comparació amb la necessitat d’utilitzar el sistema HVAC durant tota la fase de ventilació.
  • Menors requisits de manteniment.
  • Escurçar el temps de cicle total d’un cicle de descontaminació de VH2O2.
  • Com a element catalitzador per escurçar cicles en SAS o rescloses de pas, aïlladors, etc. i / o permetre extracció directa a zones tècniques.