Solucions per a desinfecció per llum ultraviolada UV-LED

Solucions per a desinfecció per llum ultraviolada UV-LED

MARCA: Sterixene

Descripció:

Sterixene disposa de tecnologia per desenvolupar solucions a mida de desinfecció d’aire, superfícies i materials diversos (pols, aigua, líquids clars, etc.) emprant llums LED de llum ultraviolada.

En general, els sistemes UV continus arriben a un màxim de 254 nm (gas de mercuri). L’ADN dels microorganismes té una absorció màxima d’entre 250 i 280 nanòmetres i, en aquest sentit, els bulbs de llum UV continus tenen una longitud d’ona ideal per produir un efecte germicida. No obstant això, la potència UV d’aquests llums és sovint insuficient per aconseguir nivells de biodescontaminació de fins a 6-log sobre superfícies i, a més, no tots els microorganismes reaccionen a la longitud d’ona de 254 nm i, per tant, no poden ser inactivats. Per maximitzar la descontaminació, són necessaris diversos segons d’exposició, el que comporta a un augment de la temperatura de l’objecte a tractar i, a multiplicar el nombre de llums UV. En segons quines aplicacions industrials, especialment en el sector farmacèutic, es fa difícil implantar aquesta tecnologia per raons de cadència o de rendiments inabastables, de manera que la llum polsada esdevé la millor alternativa.

Sterixene li ofereix la possibilitat d’estudiar quina tecnologia s’adequa més a les seves necessitats i es distingeix pel seu enfocament científic i experiència contrastada. Expliqui’ns la seva necessitat i l’assessorarem fins a trobar la solució.