Home/Productes/Autoclaus d’esterilització per Òxid d’Etilè/Cambres d’esterilització per OE a sobre-pressió STERISYS
Cambres d’esterilització per OE a sobre-pressió STERISYS

Cambres d’esterilització per OE a sobre-pressió STERISYS

MARCA: Sterisys

MODEL: SPEO

Descripcio:

Les cambres d’esterilització per OE a sobre-pressió són una bona alternativa per a les empreses fabricants d’instruments mèdics que sense tenir una alta producció, requereixen esterilitzar dins fàbrica. Atès que la construcció de la cambra és més cara, aquestes unitats no resulten tan rendibles per a volums de producció molt elevats. No obstant això, la instal·lació general és més senzilla, i segons com, no requereix classificació ATEX. Aquestes unitats se solen instal·lar a la zona d’envasat primari en lloc de a final de línia. Dur a terme l’esterilització amb l’envàs primari permet una major permeabilitat a l’OE i els temps de cicle es fan més curts. D’altra banda, aquestes unitats ofereixen la possibilitat d’esterilitzar els productes amb circuits integrats que no poden ser processats per radiació i/o podrien ser danyats en condicions de buit.

Les cambres d’esterilització per OE a sobre-pressió es poden utilitzar per esterilitzar les següents càrregues:

  • Dispositius medico-sanitaris de termoplàstic.
  • Sutures, catèters, guants de goma, etc.
  • Xeringues de plàstic o vidre, etc.
  • Implants amb bateries o circuits integrats (marcapassos, etc.)
NETSTERIL_STERISYS_Applications2