Home/Productes/Autoclaus d’esterilització per Òxid d’Etilè/Cambres de precondicionament i desgassificació Sterisys
Cambres de precondicionament i desgassificació Sterisys

Cambres de precondicionament i desgassificació Sterisys

MARCA: Sterisys

Descripció:

En Pre-condicionament, els productes són escalfats i humidificats per ajudar a l’eficàcia del gas esterilitzant i optimitzar el procés d’esterilització. Així, durant la fase d’esterilització, l’OE difon més fàcilment cap al producte i es manté durant un temps d’espera validat per oferir un nivell de garantia d’esterilitat (SAL) de 10-6.

La ventilació o desgasificació consisteix bàsicament en fer circular aire calent per eliminar l’OE residual del producte fins que compleix amb el límit residual que especifica la norma ISO10993-7. Tradicionalment, degut que aquests processos es duen a terme en diferents habitacions, això no es controlava com a part del cicle d’esterilització.

L’enfocament de STERISYS és integrar-ho tot i obtenir el major guany de cada funció, mantenint la cambra d’esterilització i les altres cambres especialitzades en la seva pròpia comesa però totalment integrades en el cicle validat. Per tant, el pre-condicionament i la desgasificació es duen a terme amb un control total dels paràmetres. El nombre de cèl·lules de pre-condicionament i/o de desgasificació pot ser diferent de la cambra d’esterilització, segons necessitats dels diferents productes. La gestió del cicle, i per tant la logística dins de la planta, és totalment modular i permet processar diferents càrregues amb diferents temps de cicle en el menor temps possible.