Forns d’esterilització Lytzen ISO 7

Forno d’esterilització Lytzen ISO 7

MARCA: Lytzen

Models: ISO 7

Descripció:

Els forns d’esterilització per calor sec proporcionen una completa destrucció dels microorganismes per mitjà d’una temperatura i període de temps controlats.

Aquests forns no tenen filtres interns. Només són necessaris els filtres a l’entrada i sortida de l’aire. La construcció de cambra i el segellat de la càmera garanteixen que la norma ISO Classe 7 s’obté sense l’ús de filtres interns HEPA al llarg de tot el cicle. El disseny i construcció és molt semblant al de classe ISO 5 però l’absència de filtres interns redueix considerablement el preu total del forn.

Els forns d’esterilització classe ISO 7 es poden utilitzar per:

  • Envasos buits de vidre: vials, ampolles, flascons, etc.
  • Recipients metàl·lics, parts, etc.
  • Ampolles tancades amb poca quantitat de soluciones aquoses.