Forns de despirogenació Lytzen ISO 5

Forns de despirogenació Lytzen ISO 5

MARCA: Lytzen

Models: ISO 5

Descripció:

Els forns de despirogenació per calor sec proporcionen una completa destrucció dels microorganismes i pirògens per mitjà d’una temperatura i període de temps controlats.

Aquests forns són equips crítics i en general, més complicats per validar que els autoclaus. Hi ha alguns paràmetres més a considerar. A part de la distribució de la temperatura, on la uniformitat és molt més difícil d’aconseguir, un forn ha de demostrar la consistència en el patró de flux d’aire, la integritat del filtre i especialment, en la capacitat de no generar partícules per si mateix. Per tant, la qualitat i el saber fer en el disseny i la construcció del forn es tornen crucials per a la seva validació. Els forns de despirogenació Lytzen són capaços de mantenir la Classe 5 ISO 14644-1 fins a 280 °C segons durant totes les fases del cicle: calefacció, esterilitzar i refredar mercès del seu exclusiu sistema de suspensió de filtres i la construcció de la cambra.

Els forns de despirogenació classe ISO 5 es poden utilitzar per:

  • Envasos buits de vidre (acondicionament primari): vials, ampolles, flascons, etc.
  • Recipients metàl·lics, parts, etc.