Estufes d’assecat Lytzen

Estufes d’assecat Lytzen

MARCA: Lytzen

Descripció:

Les estufes d’assecat a safates estan dissenyades per a l’assecat de tot tipus de granulats, però està especialment indicat per als productes farmacèutics que requereixen un assecat suau.

El procés d’assecat de granulat s’efectua mitjançant un flux d’aire horitzontal. La construcció única de la cambra assegura una distribució uniforme d’aire i una diferència de temperatura mínima dins de la cambra, proporcionant l’assecat més eficient. Els assecadors a safates Lytzen estan dissenyats d’acord amb cGMP. La cambra està totalment soldada i sense reblons o cargols. El material és acer inoxidable AISI 304 o 316. Tot l’interior està format per planxes fàcilment extraïbles per facilitar la neteja i la inspecció.

Les estufes d’assecat es poden utilitzar per a:

  • Granulat farmacèutic
  • Assecat final de productos abans del seu envasat
  • Curat i assecat d’implants de silicona