Home/Productes
Productes

EQUIPAMENT I SOLUCIONS PER A PROCESSOS ASÈPTICS I BIODESCONTAMINACIÓ
A INDÚSTRIA FARMACÈUTICA, MEDICO-SANITÀRIA I CIÈNCIES DE LA VIDA

Utilitats crítiques i instal.lacions de procés

 • Sistemes CIP i rentadores GMP. VEURE MÉS >
 • Sistemes d’aigua qualitat farmacèutica i vapor purVEURE MÉS >
 • Sistemes per compounding farmacèutic i producció de bio APIs. VEURE MÉS >
 • Solucions i serveis de descontaminació d’anells d’aigua i xarxes de vapor net. VEURE MÉS >

Equipament per processos asèptics i esterilizació

 • Sistemes de contenció i barrera, aïlladors. VEURE MÉS >
 • SAS per pas de materials.VEURE MÉS >
 • Autoclaus d’esterilització per calor humit. VEURE MÉS >
 • Autoclaus d’esterilització per òxid d’etilè. VEURE MÉS >
 • Forns d’assecat i esterilització o despirogenació per calor sec. VEURE MÉS >

Equips per biodescontaminació

 • Equips i consumibles per desinfecció amb peròxid d’hidrogen vaporitzat (VH2O2). VEURE MÉS >
 • Equips i consumibles per desinfecció amb llum UV ó llum polsada. VEURE MÉS >