Home/Biodescontaminació/Netsteril presenta els nous indicadors enzimàtics amb resultats quantificables i immediats de Protak Scientific

Netsteril presenta els nous indicadors enzimàtics amb resultats quantificables i immediats de Protak Scientific

Netsteril presenta a Espanya un producte revolucionari – Els Indicadors Enzimàtics (EI).

Els 7 dies d’espera per a obtenir els resultats dels Indicadors Biològics (BI) estan arribant a la seva fi. Aquests nous indicadors bioquímics permeten obtenir resultats de validació de descontaminació per vapor de peròxid d’hidrogen (VH2O2) de forma instantània i quantificable. Es tracta d’una tecnologia disruptiva desenvolupada per la Public Health England (PHE), una agència del Departament de Sanitat del Regne Unit (UK DoH). Protak Scientific  disposa de la llicència exclusiva d’aquesta tecnologia i ha establert un acord de distribució exclusiva per España amb Netsteril.

L’Indicador Enzimàtic es basa en la Adenilat Quinasa, un enzim la presència i activitat de la qual es poden mesurar ràpidament mitjançant assaigs de luminescència. Aquest enzim, al contrari que moltes proteïnes, es molt termostable i resistent a agents oxidants. Té un perfil de inactivació bifàsic molt predictible. Aquesta característica el fa idoni per a la monitorització i quantificació de processos de descontaminació per oxidació com per exemple el VH2O2.   Els indicadors amb Adenilat Quinasa termostable (tAK), un cop processats, s’utilitzen per a catalitzar una reacció bioquímica amb Luciferina/Luciferasa. Aquesta reacció produeix bioluminescència de forma instantania.  Els fotons generats en aquesta reacció són captats per un luxímetre especial que dona  una mesura exacta del grau de inactivació de l’indicador tAK, i al mateix temps  permet quantificar i extrapolar directament la reducció logarítmica aconseguida amb el procés de descontaminació.

Phillip Godden, CEO de Protak Scientific explica: L’Indicador Enzimàtic és doncs un substitut de l’Indicador Biològic (Geobacillus Stearothermophillus). Amb la finalitat de comprovar la seva fiabilitat, al principi es poden compaginar amb els indicadors biològics, tan per a desenvolupament del cicle com per a validació, però un cop acabada la validació i comprovada la seva fiabilitat, ofereix dos grans avantatges: dona resultats quantitatius (grau de reducció logarítmica; per exemple 6,55 log) i de forma immediata (en menys de 3 segons). Els indicadors enzimàtics, junt amb els paràmetres de cicle de l’equip generador de VH2O2, li donen una prova immediata i quantitativa de que el seu cicle de descontaminació ha aconseguit els resultats esperats.

Per a més informació sobre aquesta nova tecnologia poden visitar www.protakscientific.com i si volen programació d’una prova; contacti’ns a info@netsteril.com

Escrit per JORDI NET

Llicenciat en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Administració dEmpreses (MBA) per ESADE.

Expert en tecnologies d'esterilització per vapor o calor humit, per òxid d'etilé i descontaminació amb peròxid d'hidrogen vaporitzat (VH2O2).