Home/Fires i Esdeveniments/IWT Cleaning Excellence farà un taller sobre automatització de neteges dins el Forum A3P “Cleaning by Design” de Barcelona

IWT Cleaning Excellence farà un taller sobre automatització de neteges dins el Forum A3P “Cleaning by Design” de Barcelona

Aquest proper Dijous 22 de novembre es celebrarà el FORUM A3P CLEANING BY DESIGN a Barcelona (Gran Hotel Calderón) i IWT hi oferirà un taller titulat “Explore the benefits of cleaning automation”. L’objectiu d’aquest taller és el d’assimilar els beneficis que reporta la introducció de processos de neteja totalment automatitzats, compartint experiències i dialogant sobre els principals reptes que suposa la seva implementació en diferents aplicacions (principis actius, parts en contacte amb producte, dipòsits i reactors, etc.). El taller serà conduït en anglès per Luca Fumagalli, expert tècnic en aplicacions de IWT, juntament amb Jordi Net de Netsteril.

Des de la seva fundació el 2016, Netsteril treballa per introduir noves tecnologies i solucions a les creixents demandes de qualitat i productivitat de la indústria farmacèutica. En el camp de la neteja GMP, Netsteril és representant i “service partner” de l’empresa IWT Cleaning Excellence. IWT és un fabricant italià que va néixer en el si del grup Tecniplast com a filial dedicada a desenvolupar màquines de rentat i assecat per a laboratoris d’investigació animal, on la neteja és un problema fonamental. Avui, després de 20 anys d’experiència, l’empresa té una divisió Farma (www.iwtpharma.com) amb una gamma completa de solucions desenvolupades específicament per a la creixent demanda en aplicacions GMP.

La indústria farmacèutica està començant a assumir que els processos de neteja de materials i instal·lacions de procés, sobretot les que entren en contacte directe amb el producte, han de millorar i aconseguir majors nivells de qualitat. Amb mètodes de neteja manual difícilment es poden aconseguir resultats 100% fiables i reproduïbles. L’única manera d’assegurar-ho és mitjançant la implantació de processos automàtics validables. Per tant, els equips de neteja automàtica estan sent ja considerats tan necessaris pels responsables de producció i assegurament de qualitat com qualsevol altre equip, tal com un autoclau o una màquina d’emplenat.

Els objectius que tot procés de neteja ha d’assolir són:

  • Minimitzar la necessitat d’operadors que puguin entrar en contacte amb els ingredients actius i/o agents químics així com simplificar les seves tasques, millorant així la seva seguretat i higiene en el treball
  • Eliminar per complet la possibilitat de contaminació creuada entre lots
  • Reduir el consum d’energia i d’aigua
  • Reduir el nivell d’efluents contaminants tractant de consumir menys detergents i aigua
  • Garantir la reproductibilitat dels resultats (validació)
  • Donar evidència documentada de la conformitat del procés de neteja (informe de cicle)

IWT ofereix una gamma de solucions considerant tot això. Disposa d’una gran experiència i d’un enfocament científic sobre les qüestions intrínseques a la neteja. Això li ha permès desenvolupar una tecnologia pròpia i avançar-se a les necessitats de la indústria. Per exemple, en tot el relacionat amb el medi ambient. Utilitzant la força mecànica de l’aigua i la temperatura es pot netejar amb un mínim consum d’aigua i fins i tot eliminar l’ús de productes químics. L’enfocament científic permet dissenyar la solució sense temptejos posteriors: s’estudia la naturalesa del residu o brutícia, la seva solubilitat, la seva resistència a l’acció mecànica, la seva adherència a superfície, la influència del cabal i temperatura, el temps de contacte i altres variables. Aquest tipus de serveis s’ofereixen en pre i post-venda.

L’eliminació de brutícia i/o de residus es veu influenciada per una sèrie de variables que estan relacionades entre si i tenen un pes específic divers segons el cas.

Acció mecànica. Segons sigui el producte a netejar, el seu disseny, material i brutícia, poden convenir diferents tècniques; IWT però, aposta pel rentat a alta pressió, el qual ofereix un altíssim rendiment. Per a això es necessita una bomba que impulsi aigua a alta pressió (70 bar) mitjançant un capçal hidrokinètic. Aquests capçals produeixen uns raigs concentrats d’aigua que mitjançant un moviment orbital va cobrint tota la superfície del voltant, netejant-la completament per la força de l’impacte.

Temperatura. És un paràmetre fonamental per aconseguir bons resultats de neteja. Excepte en algunes excepcions, a més alta temperatura, major serà la solubilitat i per tant, més s’escurçarà el cicle. L’aigua s’escalfa amb bescanviadors de calor o resistències i es regula mitjançant sondes Pt-100.

Acció química: Hi ha una gran varietat de detergents, siguin àcids, bàsics o neutres. Poden ésser necessàries o fins i tot indispensables en algunes aplicacions però impliquen el problema de la seva eliminació després del cicle per evitar contaminació creuada. L’esbandit amb aigua s’ha de monitoritzar amb sondes de conductivitat o altres mètodes analítics.

Temps. En indústria farmacèutica s’utilitzen matèries primeres de molt diversa naturalesa: Sòlids, semi-sòlids, gels, cremes i líquids que poden dividir-se en: solubles en aigua o hidrofòbics (insolubles). El temps de cicle dependrà de la naturalesa del producte sent els més solubles els que s’eliminen millor i més ràpid.

En definitiva, abordar l’automatització de processos de neteja requereix posar-se en mans expertes. No només el mètode de neteja ha de ser l’adequat sinó també la tecnologia. Avui dia hi ha sistemes que permeten reduir significativament els consums d’aigua i energia i realitzar processos de neteja amigables amb el medi ambient i validables segons GMP. El responsable de producció farà bé en conèixer-los i adaptar els seus requeriments per potenciar els millors resultats.

 

 

 

Escrit per JORDI NET

Llicenciat en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Administració dEmpreses (MBA) per ESADE.

Expert en tecnologies d'esterilització per vapor o calor humit, per òxid d'etilé i descontaminació amb peròxid d'hidrogen vaporitzat (VH2O2).