Home/Innovació/Bosch innova en Sistemes de Procés de formes farmacèutiques líquides

Bosch innova en Sistemes de Procés de formes farmacèutiques líquides

La filial de Bosch, Pharmatec GmbH, amb seu a Dresden, ha desenvolupat una gamma completa de sistemes totalment estandarditzada per a la preparació de formes farmacèutiques líquides, el seu emmagatzematge i transferència final a línies d’ompliment. La gamma abasta la producció de solucions, suspensions i emulsions, amb capacitats de producció entre 8 i 1000 litres. És sobretot una solució ideal per a parenterals de petit volum (SVPs).

L’estandardització és una tendència en tot mercat a mesura que va madurant, fruit de la recerca de major competitivitat. En el camp de la tecnologia farmacèutica, el mercat porta anys incrementant el nivell d’estandardització en equips d’alt valor afegit: autoclaus, liofilitzadors, línies d’ompliment, destil·ladors, etc. Fins i tot en producció d’aigua, tan variable segons la naturalesa fisicoquímica i biològica de l’aigua de partida, els proveïdors ofereixen a un alt grau d’estandardització en equips i sistemes.

L’estandardització permet fixar les característiques dels equips i sistemes per assegurar el compliment de normes, oferir opcions per a cada cas o aplicació, afermar la seva fiabilitat i reduir costos i terminis de lliurament gràcies a la repetició de dissenys provats.

No obstant, quan es tracta d’equips de procés per elaborar, emmagatzemar i transferir les especialitats farmacèutiques, ningú s’havia plantejat fer una tasca d’estudi de necessitats i d’aplicacions, tant a nivell d’enginyeria com de tecnologia farmacèutica. En aquest sentit, la proposta Bosch a estandarditzar creant una nova categoria suposa una innovació en tota regla.

Els sistemes estàndard modulars per a elaboració d’especialitats líquides de Bosch han estat dissenyats per oferir la màxima flexibilitat. Existeixen fins a 6 diferents layouts (dimensions totals) que van en funció de la capacitat de producció màxima: 50, 100, 150, 300, 500, 1.000 litres. Cadascuna d’aquestes 6 línies es pot oferir amb dos tipus de reactors: cilíndrics (Baseline) o cònics (Proline). En els cònics, el rang entre volum màxim i mínim és més gran. Una important característica de la solució estàndard és que és totalment modular. El mateix disseny i configuració s’aplica a cada capacitat de producció. L’únic que canvia és la mida, com passa amb altres categories d’equips.

I també de la mateixa manera, es subministren per a ser instal·lats entre dues zones diferents; la zona neta o de producció, on hi ha els dipòsits de preparació i emmagatzemant, els components, sensors de camp i elements de condicionament (LAF ó aïlladors), i la zona tècnica, on s’instal·len els serveis necessaris per al procés: CIP / SIP, Nitrogen, sistemes d’escalfament o refredament, etc. Tot això pre-instal·lat i connexionat de manera compacta i separat per un panell de sala blanca que permet una ràpida instal·lació i posada en marxa. A més, aquest disseny permet la realització de proves FAT molt més exhaustives que asseguren que la instal·lació funcionarà ràpidament i sense contratemps.

Vista des de zona netaVista des de zona tècnica

En definitiva, Bosch ha creat una nova categoria de producte; els sistemes compactes-modulars per a la preparació de fórmules farmacèutiques. Tot són avantatges. Permeten preveure amb elevada exactitud els requeriments d’espai i serveis en projectes de nova planta. Disposen d’un ampli ventall d’opcions per adaptar-se a les diverses formes o especialitats líquides i també de capacitats de producció. L’estandardització permet realitzar proves FAT, reduir costos i terminis de lliurament i tot, disminuint els riscos del projecte.

La filial de Bosch, Pharmatec GmbH, és representada a Espanya per Netsteril, S.L. (www.netsteril.com). Per a més informació, contacti amb info@netsteril.com

Per |26/10/2018|Innovació|

Escrit per JORDI NET

Llicenciat en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en Administració dEmpreses (MBA) per ESADE.

Expert en tecnologies d'esterilització per vapor o calor humit, per òxid d'etilé i descontaminació amb peròxid d'hidrogen vaporitzat (VH2O2).